plass

รับตัดพลาสมาตามแบบงาน ทําตามตัวอย่างชิ้นงาน และออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าหรือร่วมออกแบบกับลูกค้า สามารถตัดแผ่นเหล็ก สแตนเลส  เหล็กเกรดทุกชนิด

โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมการทํางานด้วยระบบพลาสมา  ที่มีความแม่นยํารวดเร็วและมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการจัดการผลิต การจัดการด้านคุณภาพ การจัดการด้านการส่งมอบ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม