ABOUT YP ENGINEERING

150 บริษัท วายพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองงานเหล็กครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การร่วมออกแบบกับลูกค้า  [ read more ]

OUR CUSTOMERS

custด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ อาทิ บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด [ read more ]

ARTICLES

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันสภาพอากาศเป็นมลพิษ  ซ้ำยังมีฝนกรด  ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง  ดังนั้น เหล็กโครงสร้างที่ต้องใช้ในงานภายนอกอาคาร  หรืองาน Outdoor สมควรอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการในการป้องกันสนิม  ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กดังกล่าว ซึ่งวิธีการที่ประหยัดและคุ้มค่ากับผลที่ได้ในการป้องกันสนิมดังกล่าวนั้น  คือ  การชุบ Hot-Dip Galvanized จึงส่งผลให้มีผู้นิยมใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา ห้ามคัดลอก ทำสำเนา ดัดแปลง และเผยแพร่  เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

Read More

ขั้นตอนการชุบ Hot-Dip Galvanized   การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน หรือ  ฮอทดิพ (Hot-Dip Galvanized)  เป็นการป้องกันผิวของเหล็กไม่ให้เกิดออกไซด์ขึ้น  หรือสนิม  กับความชื้น  ในอากาศ  ส่งผลให้อายุการใช้งานของเหล็กนานขึ้น  เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับความชื้น  หรือการกัดกัดกร่อนของอากาศ  เช่น งานโครงสร้างสำหรับติดตั้งนอกอาคาร (Outdoor) เป็นต้น กระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized นั้นมีกระบวนการดังนี้ 1.การเตรียมงานเหล็ก ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพราะหากศึกษาหรือวางแผนงานเหล็กไม่ดีพอ  อาจจะทำให้ไม่สามารถชุบ Hot-Dip Galvanized ได้ เช่น ชิ้นงานเมื่อทำเสร็จแล้วมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะลงชุบในบ่อชุบได้หรือหากชุบได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มได้อีกหากไม่ระวัง เช่นการมีสีติดชิ้นงานทำให้ต้องเสียค่าเผาสีเพิ่มจากค่าชุบกัลวาไนซ์  เป็นต้น  2.การทำความสะอาดผิว การทำความสะอาดผิว (Surface Cleaning) ก่อนทำการชุบสังกะสี  สามารถทำได้หลายวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน 1.  การล้างด้วยน้ำเพื่อขจัดเศษฝุ่น (Rinsing) หรือผงต่างๆ  ออกจากชิ้นงาน  ใช้สำหรับชิ้นงานธรรมดาที่ไม่ต้องเตรียมผิวพิเศษใดๆ 2.…

Read More

ข้อควรระวังสำหรับงานชุบกัลวาไนซ์ โดยทั่วไปงานเหล็กจะเป็นงานที่ออกแบบและทำการเชื่อม ตกแต่งผิวก่อนชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized ) โดยงานทั่วไปแบ่งได้ตามประเภทโครงสร้างดังนี้ 1 ) งานที่เป็นโครงสร้าง ขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบจากการดัดท่อใช้ท่อเป็นหลัก เชื่อมประกอบขนาดใหญ่ 2 )งานที่ไม่มีท่อเป็นองค์ประกอบแต่ใช้เหล็กรูปพรรณอื่นๆ 3)  งานที่ใช้ทั้งท่อและเหล็กรูปพรรณประกอบกัน 4)   งานเหล็กหล่อ 5)   งานจำพวก สกรู น็อต  งานขนาดเล็ก   งานทุกประเภทต้องมีการตกแต่งผิวให้ดีก่อนนำมาชุบกัลวาไนซ์ หากติดสีมาต้องมีการเผาสีหรือขจัดออกก่อนล้างผิวสำหรับเตรียมชุบกัลวาไนซ์  กรณีที่นำงานมาRe-galvanize หรือล้างกัลวาไนซ์เดิมออก จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้ที่ต้องการชุบต้องการลดค่าใช้จ่ายจากกรณีที่กล่าวมาอาจจะนำไปยิงทรายเพื่อให้สีหรือกัลวาไนซ์เดิมออกก่อนจะประหยัดกว่างานที่มี Pipe หรือท่อเป็นองค์ประกอบต้องมีการเจาะรูเพื่อให้น้ำกัลวาไนซ์ไหลเข้าออกได้ และป้องกันการแตก ระเบิดของชิ้นงานส่งผลให้งานเสียหายและเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน กรณีที่ลูกค้ามีการเชื่อมเหล็กต้องระวังเรื่องตามดและขี้Slag ที่ชิ้นงานจะทำให้ชุบกัลวาไนซ์ไม่ติด ในส่วนของตามดมีผลให้ชิ้นงานมีคราบสนิมออกมาจากรูตามดได้หากรูมีขนาดใหญ่และลึก เนื่องจากกัลวาไนซ์ไม่สามารถเข้าไปในรูได้ สนิมจึงเกิดตามมาหลังการชุบภายใน 1 สับดาห์งานจำพวกน็อต สกรู ต้องมีค่าเผื่อ เพราะหลังการชุบกัลป์วาไนซ์ผิวงานจะหนาขึ้น หากไม่มีการเผื่อค่า น็อตตัวเมียจะขันไม่เข้าต้องตรวจสอบขนาดบ่อชุบกับชิ้นงานที่จะชุบหากลงบ่อชุบภายใน 1 ครั้งไม่ได้ จำเป็นจะต้องชุบ…

Read More