ฐานปูนสำหรับเสาไฟฟ้าและเสา CCTV

   
cement cement3