งานจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมแนวคิด ONE STOP SERVICE โดยสมบูรณ์ การจำหน่ายเหล็กทุกประเภท, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด จึงนำเข้ามาจัดจำหน่ายในบริษัทของเรา เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการบริหารงานจัดซื้อ ไม่ต้องจัดซื้อผ่านหลายบริษัท ช่วยย่นระยะเวลาในการผลิต เพิ่มประสิทธิการควบคุมคุณภาพ เมื่อประสบปัญหาสามารถสืบค้นปัญหาได้ง่าย

เพราะหากซ้อขายผ่านหลายบริษัท เวลาเกิดปัญหาในแต่ละงานมักจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ทำให้ลูกค้าประสบปัญหาความล่าช้าและประสบปัญหาขาดทุนได้ เราพร้อมช่วยท่านได้ โดยกลุ่มบุคคลากรมืออาชีพ

{artsexylightbox autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop" path="images/stories/product/5" previewWidth="180" previewHeight="180"}{/artsexylightbox}

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง