สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก

cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2 cal2+

 

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กเพลา,เหล็กเส้นกลม ,เหล็กข้ออ้อย

(COLD DRAWNSTEEL AND ROUNG BARS)

*** น้ำหนัก = วงนอก 2 mm. x 0.006167 x ยาว M. *** เส้นผ่าศูนย์กลาง= 100mm

 

ความยาว=6 เมตร

ตัวอย่าง

*น้ำหนัก=100x100x0.006167x6= 370.02 kg

ข้อควรระวัง : ควรใช้สูตรคำนวณน้ำหนักให้ตรงกับลักษณะสินค้าเพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง
สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นมาตรฐาน ( PLATES )

*** ขนาด 4' x 8' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 23.36
*** ขนาด 5' x 10' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 36.50
ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 2.0 mm. x 5' x 10' น้ำหนัก = 2 x 36.50 = 73.00 kg.
เหล็กแผ่นขนาด12.0 mm.x 5' x 10' น้ำหนัก = 12.0 x 36.50 = 438.00 kg.

ขนาด 5' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 73.00

ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 4.5 mm.x 5' x 20' น้ำหนัก = 4.5 x 73.00 = 328.50 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 20.0 mm x5' x 20' น้ำหนัก = 20.0 x 73.00 = 1460.00 kg.

*** ขนาด 6' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 87.60

ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 9.0 mm.x 6' x 20' น้ำหนัก = 9.0 x 87.60 = 788.40 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 30.0 mm. x 6' x 20' น้ำหนัก = 30.0 x 87.60 = 2628.00 kg.

*** ขนาด 8' x 20' ***
น้ำหนัก (kg.) = หนา mm. x 116.80

ตัวอย่าง
เหล็กแผ่นขนาด 15.0 mm. x 8' x 20' น้ำหนัก = 15.0 x 116.80 = 1752.00 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 50.0 mm. x 6' x 20' น้ำหนัก = 50.0 x 116.80 = 5840.00 kg.

หมายเหตุ : ตัวคูณในการคำนวณน้ำหนักเหล็กได้จากกว้าง(ฟุต)xยาว(ฟุต)x0.73 (ความถ่วงจำเพาะของเหล็ก)
ยกตัวอย่าง : 4' x 8 x 0.73 = 23.36
5' x 10' x 0.73 = 36.50
ข้อควรระวัง : ควรใช้สูตรคำนวณน้ำหนักให้ตรงกับลักษณะสินค้าเพื่อการคำนวณที่ถูกต้อง

***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นดัดเหลี่ยม ***

น้ำหนัก = หนา mm. x กว้าง cm. x ยาว cm. x 0.000785
I กว้าง 32 cm I

 

ยาว 47 cm
หนา 9 mm

ตัวอย่าง
Weight =9x32x47x0.000785=10.626kg

 

*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่นตัดดสามเหลี่ยม ***
น้ำหนัก = หนา mm. x ฐาน cm. x สูง cm.÷ 2 x 0.000785

 

สูง =30cm

ความหนา = 15 mm ฐาน = 43 cm

ตัวอย่าง
น้ำหนัก= 15 x 43 x 30 ÷ 2 x 0.000785 = 7.6 kg

*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดกลม***

น้ำหนัก = หนา mm. x รัศมี cm. x รัศมี cm. X 0.00247

 

 

หนา = 12 mm

ตัวอย่าง
น้ำหนัก = 12 x 15 x 15 x 0.00247 = 6.67 kg.

*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัดวงแหวน ***

น้ำหนัก = ( R2 - r2 ) x หนา mm. x 0.00247

ตัวอย่าง

 

 

หนา = 22 cm

r = 20 cm R = 50 cm

น้ำหนัก = ( 252 - 102 ) x 22 x 0.00247

= 525 X 22 X 0.00247

= 28.53 kg.

หมายเหตุ ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm.

*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแบน ***

 

น้ำหนัก = กว้าง mm. x หนา mm. x 0.0471

ตัวอย่าง

 

ความหนา = 10 cm

กว้าง = 100 cm

น้ำหนัก = 100x1010.0471=47.1kg

 

***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉากพับ ( COLD FORMED ANGLE) ***

น้ำหนัก = ( A + B -2 x 1 หนา mm.) x หนา mm. 0.0471

A = 50 cm

ตัวอย่าง

หนา = 6 mm

B = 75 cm

น้ำหนัก ( 50 + 75- 2 x 6 ) x 6 x 0.0471

= (125 - 12) x 6 x 0.0471

= 113 x 6 x 0.0471

= 31.93 kg.

 

***สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กฉากพับตัวยู(COLD FORMED CHANNEL)***

น้ำหนัก = ( A + 2 B - 4 x หนา mm. ) x หนา mm. x 0.0471

ตัวอย่าง

 

B =90 mm

A =100 mm

น้ำหนัก = (100 + 2 x 90 - 4 x 8) x 8 x 0.0471

= (100 +180 - 32) x 8 x 0.0471

= 248 x 8 x 0.0471

= 12.058 kg.

*** สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กท่อกลม (CARBON STEEL TUBES)***

น้ำหนัก = (วงนอก2 mm. - วงใน 2 mm. ) x 0.006167 x ยาว x เมตร

ตัวอย่าง

วงใน =130mm

 

วงนอก = 150 mm

น้ำหนัก (1502 -1302) x 0.0006167 x 6.0 = 207.21 kg.

 

****สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กตัวซี( LIGHT LIP DHANNEL)*****

น้ำหนัก ( A + 2 B + 2 C ) - ( 8 x หนา mm.) x หนา mm. x 0.0471

ตัวอย่าง

 

B

C A

น้ำหนัก = { ( 100 + ( 2 x 50 ) + ( 2 x 20 ) - ( 8 x 2.3 ) } x 2.3 x 0.0471

= (100 + 100 + 40 - 18.4) x 2.3 x 0.0471

= 221.6 x 2.3 x 0.0471

= 24.01 kg

รูปตัวอย่างตระแกรงไวร์เมช

*** สูตรคำนวณน้ำหนักไวร์เมช ***

*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 3.4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.713

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 50 M. x 3.4 mm. = 2.5 x 50 x 0.713 = 89.13 kg.
ไวร์เมช ตา 20 x 3 x 25 M. x 3.4 mm. = 3 x 25 x 0.713 = 53.48 kg.

*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 3.4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.571

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 25 2 M. x 50 M. x 3.4 mm. = 2 mm. x 50 mm. 0571 = 57.1kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 25 M. x 3.4 mm. = 3 x 25 x 0.571 = 42.83 kg.

*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.987

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 50 M. x 4 mm. = 3 x 50 x 0.987 = 148.05 kg.
ไวร์เมช ตา 20 2 M. x 25 M. x 4 mm. = 2 x 25 x 0.987 = 49.35 kg.

*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 4 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 0.790

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 50 M. x 4 mm. = 2.5 x 50 x 0.790 = 78.75 kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 25 M. x 4 mm. = 3 x 25 x 0.790 = 59.25 kg.

*** ไวร์เมช ตา 20 ลวด 6 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 2.221

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 20 2.5 M. x 4 M. x 6 mm. = 2.5 x 4 x 2.221 = 22.21 kg.
ไวร์เมช ตา 20 3 M. x 7 M. x 6 mm. = 3 x 7 x 2.221 = 46.64 kg.

*** ไวร์เมช ตา 25 ลวด 6 mm. ***
น้ำหนัก ( kg. ) = หน้ากว้าง x ความยาว x 1.777

ตัวอย่าง
ไวร์เมช ตา 25 2 M. x 6 M. x 6 mm. = 2 x 6 x 1.772 = 21.32 kg.
ไวร์เมช ตา 25 4 M. x 7 M. x 6 mm. = 4 x 7 x 1.777 = 49.76 kg.

การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต