เหล็กแบน

 

เหล็กแบน

เพลาขาว เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กรางน้ำ
แป๊ปแบน แป๊ปสี่เหลี่ยม ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี แผ่นเหล็กดำ
กว้าง
mm

 

น้ำหนัก kg
3 mm

 

4.5 mm

 

6 mm

 

9 mm

 

12 mm

 

15 mm

 

19 mm

 

25 mm

 

12 1.7 2.5 - - - - - -
16 16 3.4 - - - - - -
19 2.7 4.0 5.4 - - - - -
25 3.5 5.3 7.1 10.6 14 - - -
32 4.5 6.8 9.0 13.6 18 23 - -
38 5.4 8.1 10.7 16 21 27 34 -
44 6.2 9.3 12.4 19 25 31 39 52
50 7.1 10.6 14 21 28 35 45 59
65 9.2 13.8 18 28 37 46 58 77
75 10.6 16 21 32 42 53 67 88
88 12.4 19 25 37 50 62 79 104
100 14 21 28 42 57 71 90 118
125 18 27 35 53 71 88 112 147
150 21 32 42 64 85 106 134 177
175 25 37 50 74 99 124 157 206
200 28 42 57 85 113 141 179 236
250 35 53 71 106 141 177 234 294
X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต